Bestyrelsen

                                             

                                  Grundejerforeningen Bøtø


                                                                                                                  Indblik i bestyrelsessammensætningen                            


                                                                                                                     

                                                                                                              


Bestyrelsen:                                                             Revisor & revisorsuppleant:                                              


Morten Nyhauge   (bestyrelsesmedlem)                         Robert Holm Drewsen (revisor)


Charlotte Eriksen  (bestyrelsesmedlem)                         Steen Asgreen (reviser suppleant)                                                    


Lars Andersen      (suppleant) 


Lene El Mongy     (bestyrelsesmedlem)                         


Maj-Britt Knudsen (bestyrelsesmedlem)                          


Micki Jørgensen    (formand)

                                                                                      Kontakt Administration:   

                                                                                         bogholderi@boetoe.dk


                                                                                                                                                                        Kontakt bestyrelsen: 

                                                                                         bestyrelsen@boetoe.dk


  • I Grundejerforeningen Bøtø prioriterer vi gennemsigtighed og medlemsinddragelse.


  • Bestyrelsen mødes ca. fire gange om året, som regel online. 


  • Bestyrelsesmedlemmerne er regelmæssigt i kontakt med hinanden, for at sikre, at grundejernes interesser og bekymringer bliver hørt og håndteret på bedst mulig vis.


  • Vi tager vores ansvar alvorligt og sigter efter at skabe et harmonisk voksende fælleskab for alle vores medlemmer.


  • Kompetencerne i bestyrelsen er mange, men vi søger hele tiden nye, alt efter de udfordringer som møder grundejerforeningen.