Indkomne forslag

                                             

                                  Grundejerforeningen Bøtø


                                                                                                                  Indkomne forslag 

                               

                                                                                                                     

                                                                                                              
Forslag, der af medlemmerne ønskes be­handlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni.