Indkomne forslag

                                             

                                  Grundejerforeningen Bøtø


                                                                                                                  Indkomne forslag 

                               

                                                                                                                     

                                                                                                              
Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal jf. vedtægterne af 9. oktober 2022, indsendes senest 4 uger efter indkaldelse til den ordinære generalforsamling.


Herefter har bestyrelsen 2 uger til at behandle de indkomne forslag.