Bestyrelsen

                                             

                                  Grundejerforeningen Bøtø


                                                                                                                  Indblik i bestyrelsessammensætningen                            


                                                                                                                     

                                                                                                              


Bestyrelsen:                                                             Revisor & revisorsuppleant:                                              


Berit Jensen         (bestyrelsesmedlem)                         Robert Holm Drevesen (revisor)


Charlotte Eriksen  (bestyrelsesmedlem)                         Jørn Jeppesen (reviser suppleant)                                                    


Lars Andersen      (suppleant) 


Lene El Mongy     (bestyrelsesmedlem)                         


Maj-Britt Knudsen (bestyrelsesmedlem)                          


Micki Jørgensen    (formand)

                                                                                      Kontakt Administration:   

                                                                                         bogholderi@boetoe.dk


                                                                                                                                                                        Kontakt bestyrelsen: 

                                                                                         bestyrelsen@boetoe.dk