Generalforsamling

                                             

                                  Grundejerforeningen Bøtø


                                                                                                                  Generalforsamling 

                               

                                                                                                                     

                                                                                                              Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2024 i Grundejerforeningen Bøtø.

Den afholdes lørdag den 20. april 2024, kl.10.00, på restaurant Lupinen, Bøtøvej 151, 4873 Væggerløse.

Fra kl. 9.30 – 10.00, vil der være registrering og morgenkaffe med morgenbrød.

 


Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til Charlotte, inden d. 10. april. Send SMS til 20478318 med antal deltagere og adresse.


Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal jf. vedtægterne af 9. oktober 2022,

indsendes senest 4 uger efter denne indkaldelses, dvs. 22. marts 2024. Herefter har bestyrelsen 2 uger til at behandle de indkomne forslag.


Den endelige dagsorden, underskrevet årsregnskab, budget for det kommende år samt indkomne forslag,

udsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes, dvs. 6. april 2024.